Tháng Ba 24, 2023

Cho hình vẽ sau. Cặp góc phụ nhau là:

Cho hình vẽ sau. Cặp góc phụ nhau là:

Hướng dẫn

Chọn đáp án C