Tháng Ba 21, 2023

Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox sao cho ∠xOy = 30°, ∠xOz = 45°. Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Lời giải: Nhận xét: Ta có: ∠xOy = m°, ∠xOz = n° mà m° < n° nên Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox sao cho ∠xOy = 30°, ∠xOz = 45°. Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Lời giải:

Nhận xét: Ta có: ∠xOy = m°, ∠xOz = n° mà m° < n° nên Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

A. 60°

B. 85°

C. 135°

D. 170°

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

A. 135°

B. 120°

C. 75°

D. 55°

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

A. 135°

B. 120°

C. 75°

D. 60°

Hướng dẫn

Chọn đáp án D