Tháng Ba 27, 2023

Cho hình vẽ dưới đây: Có bao nhiêu tam giác có một cạnh AD trên hình vẽ:

Cho hình vẽ dưới đây:

Có bao nhiêu tam giác có một cạnh AD trên hình vẽ:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Hướng dẫn

Các tam giác có một cạnh AD trên hình vẽ là: ABD; ADE; ADC

Chọn đáp án D.