Tháng Ba 24, 2023

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng AB và AC

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng AB và AC

A. Trùng nhau

B. Song song

C. Cắt nhau

D. Đáp án khác

Hướng dẫn

Vì A, B, C không thẳng hàng nên AB và AC phân biệt

Mà AB và AC có điểm chung duy nhất là A nên hai đường thẳng AB và AC cắt nhau

Chọn đáp án C