Tháng Bảy 2, 2022

Chỉ lấy 14 điểm đã đỗ trường Công nghiệp dệt may Hà Nội

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Công nghiệp dệt may Hà Nội năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy, cụ thể như sau:
Trường Công nghiệp dệt may Hà Nội thông báo điểm chuẩn năm 2018