Tháng Bảy 4, 2022

Chi bộ có chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì còn chức vụ nào không?

Chi bộ có chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì còn chức vụ nào không?

A. Còn chức bí thư chi bộ.

B. Còn chức phó bí thư chi bộ.

C. Chỉ là đảng viên.

D. Tất cả đáp án trên đều sai.

Chọn đáp án là C