Tháng Mười 23, 2021

Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của

Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của
A. quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện.
B. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.
C. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.
D. quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

Hướng dẫn

Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, tập quán, nếp sống tốt chính là sự kết hợp của
2 quá trình hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện.
Đáp án cần chọn là: B