Tháng Mười 17, 2021

Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thành phần nào mang lại?

Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thành phần nào mang lại?
A. Thụ quan
B. Mạch máu
C. Tuyến mồ hôi
D. Cơ co chân lông

Hướng dẫn

Cảm giác nóng, lạnh ta có được trên da là do hoạt động chức năng của thụ quan.
Đáp án cần chọn là: A