Tháng Tư 2, 2023

Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao.

Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

Câu trả lời là: Mặt trăng