Tháng Ba 21, 2023

Câu hát ” Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Em rước đèn đi khắp phố phường” nằm trong bài hát nào?

Câu hát ” Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Em rước đèn đi khắp phố phường” nằm trong bài hát nào?

Câu trả lời là: Rước đèn tháng tám