Tháng Mười Một 28, 2021

Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ với mục đích

Các ngôi đền bằng đá đồ sộ, hình chóp núi được xây dựng ở Ấn Độ với mục đích

A. Thờ Phật

B. Thờ Linh vật

C. Thờ thần

D. Thờ đấng cứu thế

Hướng dẫn

Người Ấn Độ thờ rất nhiều thần, người ta đã xây dựng nhiều ngôi đền bằng đã rất đồ sộ, hình chóp núi, là nơi ngự trị của thần thành và cũng tạc bằng đá, hoặc đúc bằng đồng rất nhiều pho tượng thần thành để thờ với những phong cách nghệ thuật rất độc đáo.

Đáp án cần chọn là: C