Tháng Ba 21, 2023

Các câu thơ sau đây nói về địa danh nào? Non xa xa, nước xa xa Nào phải thênh thang mới gọi là Đây suối Lênin, kia suối Mác Hai tay xây dựng một sơn hà Pắc-Pó – Cao Bằng (bài thơ “Pắc-Pó hùng vĩ”)

Các câu thơ sau đây nói về địa danh nào?

Non xa xa, nước xa xa

Nào phải thênh thang mới gọi là

Đây suối Lênin, kia suối Mác

Hai tay xây dựng một sơn hà

Pắc-Pó – Cao Bằng (bài thơ “Pắc-Pó hùng vĩ”)