Tháng Mười Một 28, 2021

Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm

Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm

A. nông dân công xã và quý tộc.

B. các tầng lớp trong xã hội.

C. toàn quý tộc.

D. toàn tăng lữ.

Hướng dẫn

Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm toàn quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập) và Thừa tướng (Trung Quốc).

Đáp án cần chọn là: C