Tháng Mười Một 27, 2021

Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng

Ở Ai Cập cổ đại, cư dân sinh sống tập trung theo từng

A. Thị tộc.

B. Bộ lạc.

C. Công xã.

D. Nôm.

Hướng dẫn

Ở Ai Cập cổ đại, để huy động được nhiều nhân công làm thủy lợi, các công xã đã hợp lại thành các liên minh công xã, gọi là các “Nôm”.

Đáp án cần chọn là: D