Tháng Ba 29, 2023

Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, gãy tay; Biết hô hấp nhân tạo; Biết 6 cây thuốc Nam, tác dụng chữa bệnh của từng cây; Tham gia trồng cây thuốc Nam ở gia đình và ở trường. Những nội dung trên là tiêu chuẩn: Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 13, 14 tuổi lớp 8, 9 Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 14, 15 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 9 Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 8 tuổi học lớp 3 Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 9 tuổi học lớp 4

Biết băng cố định khi bị gãy xương chân, gãy tay; Biết hô hấp nhân tạo; Biết 6 cây thuốc Nam, tác dụng chữa bệnh của từng cây; Tham gia trồng cây thuốc Nam ở gia đình và ở trường. Những nội dung trên là tiêu chuẩn:

  • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 13, 14 tuổi lớp 8, 9
  • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 14, 15 tuổi đã hoàn thành chương trình lớp 9
  • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 8 tuổi học lớp 3
  • Thầy thuốc nhỏ dành cho đội viên 9 tuổi học lớp 4