Tháng Mười 22, 2021

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng?

Biện pháp tránh thai nào dưới đây làm cản trở sự chín và rụng của trứng?
A. Sử dụng bao cao su
B. Đặt vòng tránh thai
C. Uống thuốc tránh thai
D. Tính ngày trứng rụng

Hướng dẫn

Uống thuốc tránh thai làm cản trở sự chín và rụng của trứng
Đáp án cần chọn là: C