Tháng Mười 22, 2021

Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?

Biện pháp tránh thai nào dưới đây có thể áp dụng cho nam giới?
A. Sử dụng bao cao su
B. Thắt ống dẫn tinh
C. Uống thuốc tránh thai
D. Cả A và B

Hướng dẫn

Sử dụng bao cao su và thắt ống dẫn tinh thường được áp dụng cho nam giới.
Đáp án cần chọn là: D