Tháng Mười 23, 2021

Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục?

Biện pháp nào dưới đây không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền
qua đường tình dục?
A. Uống thuốc tránh thai
B. Thắt ống dẫn tinh
C. Đặt vòng tránh thai
D. Sử dụng bao cao su

Hướng dẫn

Sử dụng bao cao su không chỉ giúp tránh thai mà còn phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua
đường tình dục.
Đáp án cần chọn là: D