Tháng Mười 26, 2021

Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều?

Phương pháp tránh thai nào dưới đây không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt
không đều?
A. Uống thuốc tránh thai
B. Đặt vòng tránh thai
C. Tính ngày trứng rụng
D. Sử dụng bao cao su

Hướng dẫn

Tính ngày trứng rụng không áp dụng cho những người có chu kì kinh nguyệt không đều, vì kết quả
tính toán sẽ không chính xác, tỉ lệ có thai vẫn cao.
Đáp án cần chọn là: C