Tháng Mười Một 28, 2021

Biện pháp nào được hầu hết các vị vua thuộc vương triều Mô – gôn thực hiện để cai trị đất nước?

Biện pháp nào được hầu hết các vị vua thuộc vương triều Mô – gôn thực hiện để cai trị đất nước?

A. dùng quyền chuyên chế, độc đoán với nhiều hình phạt khắc nghiệt.

B. cải cách chế độ thuế khóa và miễn thuế theo định kì 3 năm/lần.

C. cải cách ruộng đất, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nông dân.

D. thực hiên chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa.

Hướng dẫn

Hầu hết các vị vua thuộc Vương triều Mô – gôn đều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị một đất nước rộng lớn nhưng đa dạng, phân tán. Một số vị vua đã dùng biện pháp đàn áp quyết liệt, hình phạt khắc nghiệt để bắt nhân dân phục tùng, đóng thuế và lao dịch nặng nề, bắt các quý tộc có ý muốn chống đối phải vâng lời.

Đáp án cần chọn là: A