Tháng Mười Một 28, 2021

Để chứng tỏ quyền lực và ý muốn của mình, các vị vua thuộc Vương triều Mô – gôn đã

Để chứng tỏ quyền lực và ý muốn của mình, các vị vua thuộc Vương triều Mô – gôn đã

A. cho khởi công xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn.

B. cải cách bộ máy nhà nước tập trung quyền lực trong tay vua.

C. xây dựng luật phát chặt chẽ và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng.

D. hiện thiện bộ máy nhà nước ở địa phương, chấm dứt tình trạng cát cứ.

Hướng dẫn

Để chứng tỏ quyền lực, ý muốn của mình, các vị vua thuộc vương triều Mô-gôn đã cho khởi công xây dựng nhiều công trình kiến trúc, đặc biệt là lặng mộ Ta-giơ Ma-han và lâu đài Thành Đỏ (La Ki-la) dưới thời Sa Gia – han, trên hai bờ sông Y-a-mu-na ở Bắc Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A