Tháng Hai 24, 2024

Ba con vật thường xuất hiện trong các điệu múa đêm rằm Trung Thu là những con vật nào?

Ba con vật thường xuất hiện trong các điệu múa đêm rằm Trung Thu là những con vật nào?

A. Lân – Sư – Rồng

B. Lân – Phụng – Rồng

C. Lân – Rồng – Rắn

Câu trả lời là: A. Lân – Sư – Rồng