Tháng Mười 23, 2021

AIDS là chữ tắt của thuật ngữ quốc tế mà nghĩa tiếng Việt là

AIDS là chữ tắt của thuật ngữ quốc tế mà nghĩa tiếng Việt là
A. Hội chứng bệnh lây truyền qua đường máu.
B. Hội chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục
C. Hội chứng suy giảm miễn dịch.
D. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.

Hướng dẫn

AIDS: là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.
Đáp án cần chọn là: D