Tháng Tư 15, 2024
đề thi thử thpt quốc gia 2018

50 đề thi thử môn hóa học kèm lời giải chi tiết (file word)

Link tải: 1.-so-gddt-vinh-phuc-nam-2017-lan-1-de-2-có lời giải chi tiết
Link tải: 2.-thpt-nguyen-dang-dao-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 3.-thpt-yen-lac-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 4.-thpt-yen-lac-2-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 5.-thpt-vinh-vien-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 6.-thpt-van-ban-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 7.-thpt-tran-hung-dao-nam-2017-lan-2-có lời giải chi tiết
Link tải: 8.-thpt-tran-hung-dao-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 9.-thpt-thuan-thanh-i-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 10.-thpt-quang-xuong-i-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 11.-thpt-nong-cong-i-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 12.-thpt-hoang-hoa-tham-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 13.-thpt-han-thuyen-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 14.-so-gddt-vinh-phuc-nam-2017-lan-1-de-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 15.-thpt-bim-son-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 16.-thpt-chuyen-lam-son-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 17.-thpt-chuyen-thai-binh-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 18.-thpt-chuyen-thoai-ngoc-hau-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 19.-so-gddt-tinh-bac-ninh-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 20.-thpt-chu-van-an-quang-tri-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 21.-thpt-tien-lang-hai-phong-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 22.-so-gddt-tinh-lam-dong-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 23.-thpt-doan-thuong-hai-duong-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 24.-thpt-lao-bao-quang-tri-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 25.-thpt-phu-duc-thai-binh-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 26.-thpt-phuong-son-bac-giang-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 27.-thpt-thanh-chuong-nghe-an-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 28.-thpt-chuyen-khtn-hn-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 29.-thpt-chuyen-ha-long-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 30.-thpt-ha-trung-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 31.-thpt-ham-long-bac-ninh-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 32.-thpt-hung-vuong-quang-binh-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 32.-thpt-ly-thai-to-hai-phong-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 33.-thpt-pham-van-dong-phu-yen-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 34.-thpt-trieu-son-1-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 35.-thpt-yen-phong-2-bac-ninh-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 37.-thpt-vinh-chan-phu-tho-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 38.-thpt-vinh-bao-hai-phong-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 39.-thpt-tieu-la-quang-nam-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 40.-thpt-phuoc-long-binh-phuoc-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 41.-thpt-nha-nam-bac-giang-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 42.-thpt-nguyen-xuan-nguyen-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 43.-thpt-nguyen-dinh-chieu-ben-tre-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 44.-thpt-ngo-gia-tu-phu-yen-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 45.-thpt-ngo-gia-tu-dak-lak-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 46.-thpt-ham-rong-thanh-hoa-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 47.-thpt-chuyen-luong-van-chanh-phu-yen-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 48.-thpt-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 49.-thpt-chuyen-bac-lieu-nam-2017-lan-1-có lời giải chi tiết
Link tải: 50.-de-so-tinh-vinh-phuc-ma-so-1-lan-1(1)