Tháng Mười Hai 6, 2023
đề thi thử thpt quốc gia 2018

Đề thi thử toán 2018 trường THPT Chuyên Lào Cai kèm đáp án

Câu 1: Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng vì do không đủ nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay 3.000.000 đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là:
A. 232518 đồng
B. 309604 đồng
C. 215456 đồng
D. 232289 đồng

Câu 2: Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên:
A. 64 lần
B. 16 lần
C. 192 lần
D. 4 lần

Câu 3: Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là?

Câu 4: Xếp 6 chữ số: 1, 2, 3, 1, 2, 4 theo một hàng ngang. Tính xác xuất để xảy ra biến cố: “2 chữ số giống nhau thì không xếp cạnh nhau”