Tháng Mười Hai 6, 2023
đề thi thử thpt quốc gia 2018

50 đề thi thử hóa học năm 2018 kèm lời giải chi tiết

LINK TẢI 2. 2018 – THPT Phạm Công Bình, Vĩnh Phúc- Lần 1 – có lời giải chi tiết
LINK TẢI 3. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Việt Yên, Bắc Giang – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 4. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 5. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 6. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Trực Ninh – Nam Định – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 7. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – TTLTĐH Diệu Hiền – Cần Thơ – tháng 10 – File word có lời giải
LINK TẢI 8. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Xuân Hòa – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải – Copy
LINK TẢI 9. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – Lần 1 – File word có lời giải
LINK TẢI 10. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải
LINK TẢI 11. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – KSCL THPT Yên lạc – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải
LINK TẢI 12. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề KSCL THPT Chuyên Đại Học Vinh – Nghệ An – Lần 1 – File word có lời giải
LINK TẢI 13. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có đáp án
LINK TẢI 14. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề thi học kì THPT Chuyên Bắc Giang – Bắc Giang – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 15. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề thi học kì THPT Thuận Thành Số 3 – Bắc Ninh – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 16. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 17. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 18. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Số 1 Bảo Yên – Lào Cai – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 19. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Tứ Kì – Hải Dương – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 20. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề KSCL THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc – Lần 2 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 21. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề KSCL THPT Khoái Châu – Hưng Yên – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết.pdf
LINK TẢI 22. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề KSCL THPT Lý Bôn – Thái Bình – Lần 1 – File word có đáp án
LINK TẢI 23. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Đề thi KSCL – Sở GD_ĐT Tỉnh Nam Định – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết.pdf
LINK TẢI 24. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 25. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 26. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh – Lần 1 – File word có đáp án
LINK TẢI 27. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 28. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa – Lần 2 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 29. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Sở GD _ ĐT Tỉnh Thái Bình – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 30. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 31. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Tân Châu – Tây Ninh – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 32. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Sở GD_ĐT Tây Ninh – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết – Copy
LINK TẢI 32. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Sở GD_ĐT Tây Ninh – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 33. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 34. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Nguyễn Khuyến – Bình Dương – Lần 5 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 35. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Sở GD_ ĐT Bắc Ninh – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 36. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Sở GD _ ĐT Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 37. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc – Lần 2 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 38. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Nghi Lộc 4 – Nghệ An – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 39. Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – THPT Nông Cống 1 – Thanh Hóa – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 40.Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 41. DE THI THU HOA 2018
LINK TẢI 43.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm 2017-2018 – Hóa Học BOOKGOL – Lần 2 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 44.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm 2017-2018 – Hóa Học BOOKGOL – Lần 3 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 45.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm 2017-2018 – Hóa Học BOOKGOL – Lần 4 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 46.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm 2017-2018 – Hóa Học BOOKGOL – Lần 5 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 47.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm 2017-2018 – THPT Chuyên Bắc Ninh – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 48.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm học 2017-2018 – THPT Chuyên Bắc Ninh – Bắc Ninh – Lần 1 – Lời giải 2 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 49.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm học 2017-2018 – THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 50.Đề thi thử THPT QG Môn Hóa Học – Năm học 2017-2018 – THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc – Lần 1 – File word có lời giải chi tiết
LINK TẢI 51. Quốc học Huế MÔN HÓA – 2018