Tháng Ba 5, 2024
tổ hợp xác suất

10 Chuyên đề xác suất, tổ hợp hay và khó

Giới thiệu với các bạn các chuyên đề xác suất và tổ hợp thường gặp trong đề thi

LINK TẢI Chuyên đề bài tập quy tắc đếm nhị thức niuton
LINK TẢI Chuyên đề Nhị thức niuton
LINK TẢI Chuyên đề XAC SUAT
LINK TẢI Chuyên đề xác suất hay và khó
LINK TẢI Chuyên đề bài toán tổ hợp
LINK TẢI Nhị thức niuton – Hàm số
LINK TẢI Thủ thuật casio tìm hệ số trong khai triển nhị thức Newton – Bùi Thế Việt
LINK TẢI Phân dạng và bài tập chuyên đề tổ hợp – xác suất – Trần Quốc Nghĩa
LINK TẢI Chuyên đề tổ hợp – xác suất – Bùi Trần Duy Tuấn
LINK TẢI Chuyên đề tổ hợp – xác suất cần học những gì_ – Lê Minh Cường