Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào sau đây phản ánh đúng sự phát triển thịnh đạt của thương nghiệp dưới thời Đường?

Ý nào sau đây phản ánh đúng sự phát triển thịnh đạt của thương nghiệp dưới thời Đường?

A. Các tác phường luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

B. Sản xuất được lụa in hoa và thêu kim tuyến, xuất hiện trung tâm dệt nổi tiếng như Hàng Châu.

C. “Con đường tơ lụa” trên bộ và trên biển được thiết lập và mở mang phục vụ nhu cầu sản xuất.

D. Thành lập các phường hội và thương hội chuyên sản xuất và buôn bán sản phẩm thủ công.

Hướng dẫn

Dưới thời Đường, thương nghiệp phát triển thịnh đạt. Con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập và mở rộng.

Trung Quốc có mối quan hệ buôn bán với hầu hết các nước châu Á. Lái buôn nước ngoài hoặc bằng đường biển, hoặc dùng lạc đà vượt sa mạc (“con đường tơ lụa” trên bộ và trên biển) chở hàng quý như ngà voi, sừng tê, thủy tinh,… đến Trung Quốc bán rồi chở về nước họ vàng, bạc và các sản phẩm nổi tiếng như lụa, đồ sứ, giấy bút,…

Các đáp án A, B, D nói về lĩnh vực thủ công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: C