Tháng Mười Một 28, 2021

Xương hóa thạch của loài vượn cổ được tìm thấy ở đâu?

Xương hóa thạch của loài vượn cổ được tìm thấy ở đâu?

A. Đông Phi, Tây Á, Bắc Á.

B. Đông Phi, Tây Á, Đông Nan Á.

C. Đông Phi, Việt Nam, Trung Quốc.

D. Tây Á, Trung Á, Bắc Mĩ.

Hướng dẫn

Đáp án: C