Tháng Mười 3, 2023

Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của

Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của

A. Quá trình thống nhất thị trường thế giới

B. Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia

C. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ

D. Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế

Hướng dẫn

Đáp án C

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 69.

Giải chi tiết:

Xu thế toàn cầu hoá trên thế giới là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.