Tháng Mười 26, 2021

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào?

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào?
A. Hình tháp
B. Hình nón
C. Hình trứng
D. Hình sao

Hướng dẫn

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu là các tế bào hình tháp.
Đáp án cần chọn là: A