Tháng Mười Một 28, 2021

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của phản ứng hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

Câu 1: Cho dung dịch Na$_{2}$SO$_{4}$ tác dụng với dung dịch Ba(OH)$_{2}$.

Câu 2: Cho dung dịch KHCO$_{3}$ tác dụng với dung dịch KOH.