Tháng Mười 26, 2021

Vào mùa hanh khô, da thường có vảy trắng bong ra là do

Vào mùa hanh khô, da thường có vảy trắng bong ra là do
A. lớp da ngoài cùng bị tổn thương.
B. lớp tế bào ngoài cùng hoá sừng và bị chết.
C. mọc lớp da mới.
D. cả A, B và C.

Hướng dẫn

Vào mùa hanh khô, lớp tế bào ngoài cùng hoá sừng và bị chết.
Đáp án cần chọn là: B