Tháng Mười Một 28, 2021

Từ thế kỉ XVII đến XIX là giai đoạn chế độ phong kiến phương Đông

Từ thế kỉ XVII đến XIX là giai đoạn chế độ phong kiến phương Đông

A. phát triển thịnh đạt.

B. bước đầu hình thành.

C. sụp đổ hoàn toàn.

D. khủng hoảng trầm trọng.

Hướng dẫn

Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng các thế kỉ XVII – XIX, trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến.

Đáp án cần chọn là: D