Tháng Mười Một 28, 2021

Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi

Từ thế kỉ XIII, Ấn Độ bị xâm chiếm bởi

A. Người Hồi giáo gốc Thổ ở vùng Trung Á

B. Người Hồi giáo gốc Trung Á

C. Người Hồi giáo gốc Mông Cổ

D. Người Hồi giáo gốc Thổ vùng Lưỡng Hà

Hướng dẫn

Đáp án: A