Tháng Mười 17, 2021

Trụ não được cấu tạo bởi?

Trụ não được cấu tạo bởi?
A. Chất trắng bên ngoài, chất xám bên trong
B. Chất trắng bên trong, chất xám bên ngoài
C. Chất trắng và chất xám đan xen vào nhau
D. Chất trắng bên phải và chất xám bên trái

Hướng dẫn

Trụ não được cấu tạo bởi chất trắng (bên ngoài) và chất xám (bên trong).
Đáp án cần chọn là: A