Tháng Mười 17, 2021

Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể tập trung tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bảo ớ:

Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể tập trung tại mặt phẳng xích đạo của thoi phân bảo ớ:
A. Kì đầu
B. Ki giữa
C. Kì sau
D. Kì cuối.

Hướng dẫn

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
Đáp án cần chọn là: B