Tháng Mười 17, 2021

: Mức độ duỗi xoắn của NST ở kì nào là ít nhất

: Mức độ duỗi xoắn của NST ở kì nào là ít nhất
A. Kì trung gian
B. Kì đầu
C. Kì giữa
D. Kì sau

Hướng dẫn

Trong nguyên phân, các NST đóng xoắn cực đại ở kì giữa
Đáp án cần chọn là: C