Tháng Ba 21, 2023

Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

A. 2

B. 0

C. 4

D. 1

Hướng dẫn

Trên hình có các tia là: Ox, Oy, Oz, Ot

Vậy có tất cả 4 tia.

Chọn đáp án C.