Tháng Mười 22, 2021

Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan ?

Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan ?
A. Mô cơ
B. Mô thần kinh
C. Mô biểu bì
D. Mô liên kết

Hướng dẫn

Mô liên kết có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan.
Đáp án cần chọn là: D