Tháng Mười 17, 2021

Mô liên kết có chức năng:

Mô liên kết có chức năng:
A. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan
B. Bảo vệ, hấp thụ, tiết
C. Co giãn và che chở cơ thể
D. Điều hoà hạt động của các cơ quan.

Hướng dẫn

Mô liên kết có chức năng nâng đỡ và liên kết các cơ quan.
Đáp án cần chọn là: A