Tháng Bảy 4, 2022

Tổ chức Đảng nào dưới đây họp thường lệ mỗi tháng một lần:

Tổ chức Đảng nào dưới đây họp thường lệ mỗi tháng một lần:

A. Đảng bộ cơ sở.

B. Chi bộ, chi ủy, Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận.

C. Đảng bộ huyện và tương đương.

D. Cả 3 phương án trên.

Chọn đáp án là B