Tháng Ba 21, 2023

Tính giá trị của biểu thức (-5)x + (-6)y với x = -6, y = -7

Tính giá trị của biểu thức (-5)x + (-6)y với x = -6, y = -7

A. – 72

B. 72

C. – 80

D. 80

Hướng dẫn

Thay x = -6, y = -7 vào biểu thức ta được:

(-5)x + (-6)y = (-5).(-6) + (-6).(-7)

= 5.6 + 6.7 = 30 + 42 = 72

Chọn đáp án B