Tháng Mười 4, 2023
dao động cơ điều hòa

Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức

Link tải