Tháng Mười Hai 1, 2022
dao động cơ điều hòa

Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức

Link tải