Tháng Bảy 4, 2022

Thông báo xét tuyển bổ sung vào Đại học Tây Bắc năm 2018

Trường Đại học Tây Bắc thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 đối với các ngành đào tạo chính quy như sau:
1. Các ngành đào tạo

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển

2.1. Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trưòng Đại học Tây Bắc:

– Thời gian: Từ ngày 07/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2018 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm: Tầng 5, Nhà A (Phòng Đào tạo Đại học), Trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm, thành phổ Sơn La, tỉnh Sơn La.

2.2. Gửi hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh):

– Thời gian: Từ ngày 07/8/2018 đến 17 giờ 00 ngày 21/8/2018 (theo dấu bưu điện)

– Địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tính Sơn La.