Tháng Mười Một 28, 2021

Thời kì nào được coi là bước đi chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua?

Thời kì nào được coi là bước đi chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua?

A. Xã hội nguyên thủy.

B. Chiếm hữu nô lệ.

C. Tư bản chủ nghĩa.

D. Xã hội chủ nghĩa.

Hướng dẫn

Xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua.

Đáp án cần chọn là: A