Tháng Hai 24, 2024

Theo truyện của

Theo truyện của A. Tolstoi, con rùa Tooctila cho Buratino chiếc chìa khóa vàng. Con rùa đặt trước mặt Buratino 3 hộp có 3 màu khác nhau:

  • Trên hộp màu đỏ ghi: “trong đây có chiếc chìa khoá vàng
  • Trên hộp vàng ghi: “hộp xanh rỗng không có gì
  • Trên hộp xanh ghi: “trong đây có con rắn độc

Con rùa lại nói thêm với Buratino “Thật ra, đúng là trong một hộp có chiếc chìa khoá vàng, một hộp có con rắn độc và hộp còn lại thì không có gì. Nhưng mọi câu ghi trên hộp đều sai

Vậy Buratino biết lấy hộp nào để có chìa khoá vàng?

Đáp: HỘP XANH

  • Hộp đỏ ghi “trong đây có chiếc chìa khoá vàng” có nghĩa là không có nên bị loại đầu tiên
  • Hộp vàng ghi “Hộp xanh rỗng không có gì” có nghĩa là hộp xanh phải là con rắn độc hoặc là chìa khoá vàng
  • Trên hộp xanh lại ghi “trong đây có con rắn độc” như vậy hộp xanh phải chứa chìa khoá vàng.