Tháng Một 29, 2022

Thế nào là động vật quý hiếm?

Thế nào là động vật quý hiếm?
A. Là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghiệp, làm cảnh,
xuất khẩu.
B. Là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có dấu hiệu giảm
sút.
C. Là những động vật có giá trị
D. Là những động vật được nuôi trong sở thú

Hướng dẫn

Động vật quý hiếm là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có
dấu hiệu giảm sút.
Đáp án cần chọn là: B