Tháng Ba 24, 2023

Thủy tinh hữu cơ (hay thủy tinh plexiglas) là một vật liệu quan trong, được sử dụng làm kính lúp, thấu kính, kính chống đạn,..Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp ?

Thủy tinh hữu cơ (hay thủy tinh plexiglas) là một vật liệu quan trong, được sử dụng làm kính lúp, thấu kính, kính chống đạn,..Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp ?

A. CH$_{2}$=CH-COO-CH$_{3}$.

B. CH$_{2}$=C(CH$_{3}$)-COO-CH$_{3}$.

C. CH$_{3}$-COO-CH=CH$_{2}$.

D. CH$_{2}$=CH-CN.

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B