Tháng Mười 19, 2021

Tế bào có hình thoi và chỉ có một nhân là đặc điểm của loại mô nào ?

Tế bào có hình thoi và chỉ có một nhân là đặc điểm của loại mô nào ?
A. Mô cơ vân
B. Mô cơ tim
C. Mô cơ trơn
D. Mô liên kết

Hướng dẫn

Cơ trơn có đặc điểm tế bào có hình thoi đầu nhọn và chỉ có 1 nhân.
Đáp án cần chọn là: C